آدرس 

تهران، ونک، ده‌ونک، دانشگاه الزهرا، دانشکده فنی مهندسی، گروه مهندسی صنایع

شماره تماس : 85692163

ایمیل : Rezasamizadeh@me.com

فارسی