تازه ها

نوامبر 28, 2022

عصر پرداخت،شهریور ۱۴۰۱

نوامبر 17, 2020

عصر ارتباط، آبان 1399

نوامبر 17, 2020

عصر ارتباط، شهریور 1399

نوامبر 5, 2020

عصر ارتباط، مرداد 1399

نوامبر 5, 2020

عصر ارتباط، مهر 1399

 
 

یاداشت ها

 
می 6, 2023

آوریل 12, 2023

مارس 14, 2023

فوریه 21, 2023

ژانویه 25, 2023

کتاب ها

ژانویه 25, 2023

متن کاوی علمی با R
ژانویه 7, 2021

مدیریت وفاداری مشتریان دیجیتال از برنامه‌های وفاداری سنتی تا تجارب مشتری امنی چنل
دسامبر 12, 2020

تصمیمات استراتژیک و سیگنال های ضعیف
دسامبر 5, 2020

پیشران های تحول دیجیتال؛ تمام راه ها به رایانش ابری ختم می شود  
دسامبر 4, 2020

مدل های کسب و کار دیجیتال؛ پیشران‌های تحول و نوآوری
فارسی