ژوئن 10, 2023

هم میهن،خرداد 1402

♦️نتوکرات ها؛ جایگزین بروکرات ها و تکنوکرات ها ♦️تکنوکراسی و بروکراسی در شرایط کنونی کارآمد نیستند و نمی‌توانند پاسخ‌گوی نیازهای جامعه فراصنعتی باشند. ♦️با توجه به […]
نوامبر 28, 2022

عصر پرداخت،شهریور ۱۴۰۱

نوامبر 17, 2020

عصر ارتباط، آبان 1399

نوامبر 17, 2020

عصر ارتباط، شهریور 1399

نوامبر 5, 2020

عصر ارتباط، مرداد 1399

نوامبر 5, 2020

عصر ارتباط، مهر 1399

نوامبر 5, 2020

عصر ارتباط، مهر 1399

فارسی