پایان نامه های دانشجویان کارشناسی ارشد و دکترا

rsz_1thesis

مشاهده عناوین پایان نامه های دانشجویان کارشناسی ارشد و دکترا

– ارائه یک سیستم توصیه‌گر جهت بهبود مدیریت ارتباط با مشتری در شبکه‌های اجتماعی با در نظر گرفتن اعتماد و شباهت، مهسا میرزایی، 1397

– بهپایش فیستول‌های سرخرگی- سیاه رگی بیماران همودیالیز: شناسایی و استخراج ویژگی‌ها با استفاده از الگوریتم داده‌کاوی، آذین مجیدی، 1397

– استفاده از تکنیک‌های داده‌کاوی در بررسی طرح‌های فروش خودرو در ایران و پیشنهادهایی برای طرح‌های فروش جدید به منظور افزایش فروش (مطالعه موردی گروه خودروسازی سایپا)، سمیرا عزیزی، 1396

– خوشه‌بندی داده‌های کلان با استفاده از الگوریتم سیاه چاله بهبود یافته در فضای نگاشت کاهش، سحر صالحی، 1396

– وب‌کاوی براساس جستجوی کلمه محور با رویکرد خوشه‌بندی با استفاده از هیبرید شبکه عصبی پرسپترون چند لایه و الگوریتم بهینه‌سازی تراکم ذرات، سمانه تفهمی واجارگاه، 1396

– بررسی وفاداری مشتری بر اپلیکیشن موبایل در زمینه حمل و نقل درون شهری با رویکرد آنالیز احساس، مهسا سامی، 1396

– ارزیابی میزان وفاداری مشتریان در ساختار مدیریت روابط مشتریان با استفاده از خوشه‌بندی K-means و آنالیز rfm و ارزیابی اعتبار خوشه‌بندی با استفاده از شاخص دیویس بولدن، رکسانا طاهری، 1397

– رویکردی نوین به وب کاوی در محیط های آموزش مجازی با استفاده از شبکه های  بیزین، مریم عرب احمدی، 1394

– مطالعه و بررسی عوامل تأثیرگذار بر موفقیت پروژهای تأمین مالی جمعی، نسترن قربانی کوتنایی، 1394

– ارزیابی الگوهای رفتاری مشتریان نسبت به برنامه های شناخته شده و عیره در وبلاگ ها و شبکه های اجتماعی با استفاده از تکنیک متن کاوی، طلوع امیری فر، 1394

– انتخاب استراتژی زنجیره تأمین در ساخت و سازهای مسکونی و ارائه مدل تخصیص خرید از تأمین کنندگان، سهیلا قاسمی، 1394

– مدلی یکپارچه برای ارزیابی زنجیره تآمین ناب و  چابک و تحلیل آن در یک شرکت، راضیه احسانی، 1393

– شناسایی  پیش بینی روندهای مورد توجه در شبکه های اجتماعی با استفاده از روندکاوی و شبکه های عصبی مصنوعی، معظمه خسرویان، 1393

– ارزیابی عملکرد بیمارستان های دولتی تهران، سیده معصومه حسینی، 1393

– ارزیابی عملکرد سازمان با استفاده از کارت امتیازی متوازن، فرآیند تحلیل شیکه‌ای وتکنیک دیماتل، سانازمحمد علیزاده سعیدی، 1392

–  ارائه مدل دو هدفه انتخاب تأمین کننده وحل آن از طریق الگوریتم‌های فراابتکاری  (مطالعه موردی صنعت خودرو)، پروانه افشاری، 1392

– مدلی برای محاسبه ارزشس چرخه عمر مشتری در شرکتهای مخابراتی ایران، سحر وطنخواه، 1392

– ارائه مدلی مفهومی برای بررسی تأثیر تکنولوژی اطلاعات بر یکپارچگی و چابکی  زنجیره ی تأمین، سعیده آقا‌گلی، 1392

– ارائه و مقایسه 3 مدل دومرحله ای برای بخش بندی مشتریان براساس  ارزششان با استفاده از ابزارهای داده‌کاوی K-means، SOM، RFM  (مطالعه موردی: مرکز اپل ایران)، فاطمه عادلی کودهی، 1392

– کنتزل موردی کالاهای فاسد شدنی با مجاز شمردن جایگزینی با استفاده از شبیه سازی، سهیلا امیرآبادی، 1392

– خوشه بندی مشتریان در بانکداری خرد بر اساس وفاداری -مورد کاری، شهره میرزائیان، 1391

– مکان یابی تخضیص و تعیین تعداد بهینه تسهیلات بر‌آورنده تقاضا بر روی شبکه با سیر گشایی درمدل P میانه، رویا انجم شعاع، 1391

– بررسی فاکتورهای موثر و ارائه چارچوب برای ارزیابی آمادگی مدیریت ارتباط با مشتری در بیمارستان‌های ایران، نیلوفر نیکو، 1390

– بررسی مدلی برای پذیرش بانکداری الکترونیکی با در نظر گرفتن عامل اعتماد مشتریان، مریم بخشی، 1390

– بررسی نقش ویکی به عنوان مدیربت دانش مشتری دروب سایت ها، سارا پارسایی مهر، 1390

– ارائه مدل ارزیابی آمادگی الکترونیکی درصنعت هتلداری ایران، یاسمن چریانی زنجانی، 1390

– ارائه چهارچوبی برای پیاده سازی هم زمان سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان در سیستم  مدیریت دانش، گلناز  اژدری، 1390

– مسئله برونسپاری تولید، لادن دانشوری، 1390

– گسترش مدلی جهت ارزیابی انتخاب تأمین کنندگان درزنجیره تأمین کنندگان ساخت برمبنایی سفارش، پروشات پارسی مقدم، 1390