عضویت در انجمن های علمی

rsz_slide21

دبیر اجرایی کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع (1397-1398)

عضو هیئت مدیره، دبیر و خزانه‌دار انجمن مهندسی صنایع ایران (1383-1389)

عضو گروه مهندسی صنایع، هیأت امناء و هیأت اجرایی انجمن فارغ‌التحصیلان دانشگاه صنعتی شریف (1385- هم اکنون)