دوره های آموزشی، حرفه ای و کاربردی

Workshop word on vintage bokeh background, concept sign idea

کارگاه آموزشی سیستم های نوین طراحی و تولید مبلمان مدرن/ انجمن صنفی مبلمان و دکوراسیون (1392/10/30)

کارگاه آموزشی مدیریت های کسب و کار مبتنی بر Crowd Souring/ مجری یرگزاری همایش ها و نمایشگاه های تخصصی (1394/05/11)

کارگاه آموزشی Feng Shui Design

کارگاه آموزشی معماری داخلی و دکوراسیون/ مرکز آموزش علمی- کاربردی انجمن مبلمان و دکوراسیون ایران (1391/12/01)

کارگاه سازمانهای یادگیرنده در دنیای سیستمهای کششی تولیدی/ شورای ملی مبلمان و دکوراسیون ایران و صنایع وابسته (1394/05/12)

برگزاری دوره‌ آموزشی مدل های کسب و کار مبنی بر تکنولوژی اطلاعات در نمایشگاه های تخصصی/ مجری برگزاری همایش‌ها و نمایشگاه های حرفه ای تخصصی

 کارگاه آموزشی OFEX2011 با موضوع ERPII/ انجمن صنفی مبلمان و دکوراسیون (1390/06/16)

انواع مدل های تجاری در دنیای امروز/ پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت بازاریابی / تیر 1390

ارائه مبانی تئوریک بهره وری و منابع انسانی/ نوزدهمین همایش ارزیابان و مدیران تعالی سازمانی (معماری سازمانی)

مهندسی صنایع Industrial engineer/ سمینار مهندسی صنایع: گذشته، حال، آینده

بررسی فرصت های بالفعل و بالقوه بازار ICT کشور جهت را اندازی و توسعه کسب و کارهای موفق و پایدار/ سمینار و میز گرد بررسی فرصت ها و چالش  های کارآفرینی و توسعه کسب و کار در حوزه صنفت ICT

سیستمهای  CRM و جایگاه آنها در مدیریت بازاریابی Marketing & CRM/ اولین کنفرانس بین المللی مدیریت بازاریابی/ 1385