سخنرانی ها، مصاحبه ها و سمینارها

Workshop word on vintage bokeh background, concept sign idea

مصاحبه با ماهنامه اطلاع‌رسانی، پژوهشی، تحلیلی و فرهنگی پیوست- شماره 60- شهریور 1397/ خواندن مصاحبه

مصاحبه با وبسایت خبری-تحلیلی ایستنا (1387/03/08)/ خواندن مصاحبه

مرکز کارآفرینی دانشگاه صنعتی شریف (1390/06/02)/ خواندن مصاحبه

مصاحبه با خبرگزاری دانشجویان ایسنا در خصوص اقتصاد مقاومتی (1394/02/01)/ خواندن مصاحبه

مصاحبه با خبرگزاری دانشجویان ایسنا در خصوص مسائل اقتصادی (1393/05/05)/ خواندن مصاحبه

گفتگوی اختصاصی با ITNA با موضوع سیستم قعلی سازمان (1390/07/12)/ خواندن مصاحبه

مصاحبه با فصلنامه علمی دانشجویی پویان، بهار 1391

مصاحبه با فصلنامه علمی دانشجویی پویان، خرداد 1395

مصاحبه با برنامه چرخ (شبکه چهار) با موضوع تولید بدون کارخانه، خرداد 1396

مصاحبه با ماهنامه فرهنگی هنری دمنوش، مهر 1396

برگزاری کارگاه آموزشی سیستم های نوین طراحی و تولید مبلمان مدرن (1392/10/30)

برگزاری کارگاه آموزشی مدیریت های کسب و کار مبتنی بر Crowd Souring (1394/05/11)

برگزاری کارگاه سازمانهای یادگیرنده در دنیای سیستمهای کششی تولیدی (1394/05/12)

برگزاری دوره‌ آموزشی مدل های کسب و کار مبنی بر تکنولوژی اطلاعات در نمایشگاه های تخصصی

برگزاری کارگاه آموزشی OFEX2011 با موضوع ERPII  (1390/06/16)

بررسی فرصت های بالفعل و بالقوه بازار ICT کشور جهت را اندازی و توسعه کسب و کارهای موفق و پایدار/ سمینار و میز گرد بررسی فرصت ها و چالش  های کارآفرینی و توسعه کسب و کار در حوزه صنفت ICT

سیستمهای  CRM و جایگاه آنها در مدیریت بازاریابی Marketing & CRM/ اولین کنفرانس بین المللی مدیریت بازاریابی/ 1385