سخنرانی ها، مصاحبه ها و سمینارها

man having presentation at seminar

مصاحبه با ماهنامه اطلاع‌رسانی، پژوهشی، تحلیلی و فرهنگی پیوست- شماره 60- شهریور 1397/ خواندن مصاحبه

مصاحبه با وبسایت خبری-تحلیلی ایستنا (1387/03/08)/ خواندن مصاحبه

مرکز کارآفرینی دانشگاه صنعتی شریف (1390/06/02)/ خواندن مصاحبه

مصاحبه با خبرگزاری دانشجویان ایسنا در خصوص اقتصاد مقاومتی (1394/02/01)/ خواندن مصاحبه

مصاحبه با خبرگزاری دانشجویان ایسنا در خصوص مسائل اقتصادی (1393/05/05)/ خواندن مصاحبه

گفتگوی اختصاصی با ITNA با موضوع سیستم قعلی سازمان (1390/07/12)/ خواندن مصاحبه

مصاحبه با فصلنامه علمی دانشجویی پویان، بهار 1391

مصاحبه با فصلنامه علمی دانشجویی پویان، خرداد 1395

مصاحبه با برنامه جرخ (شبکه چهار) با موضوع تولید بدون کارخانه، خرداد 1396

مصاحبه با ماهنامه فرهنگی هنری دمنوش، مهر 96